BEDØM ANDEN AKTØR

Giv din vurdering af din anden aktør og hjælp andre i deres valg.

Og hjælp de private aktører til kvalitetsforbedringer.
Magistrenes A-kasse anbefaler ikke den ene eller anden aktør, men som medlemmets advokat går vi ind i sager, hvor medlemmerne beder om vores hjælp, og hvor vi ser nytten af at gå i dialog med anden aktør.

Vi har inddelt anden aktører på regioner. Du kan i din kommentar yderligere specificere i hvilken by, du var hos anden aktør.

Har den pågældende anden aktør flere kontorer i samme region, bliver de slået sammen i den akkumulerede vurdering.

Har du kommentarer, eller mangler der en anden aktør, så skriv til input@ma-kasse.dk.