Print

Nordjylland

>> Se AS3Employments hjemmeside

Du kan bedømme din anden aktør på fem parametre, og du kan supplere med skriftlige kommentarer.

Det er din egen subjektive vurdering, som kan være positiv eller negativ. Meningen er at videndele og dermed være en hjælp fra medlem til medlem.

MA anbefaler ikke den ene eller anden aktør, men vi rådgiver ud fra vores aktuelle viden, og vi kan gå ind i sager, hvor medlemmerne aktivt beder om vores hjælp, eller hvor vi kan se nytten af at gå i dialog med anden aktør. Vi kalder det medlemmets advokat.

»» MA’s undersøgelse af anden aktør (2011)
»» Se enkeltresultater på anden aktører (Syddanmark og Nordjylland ikke medtaget)


Din vurdering kan kun gemmes, hvis alle fem spørgsmål er udfyldt. Når du har udfyldt det sidste, gemmes automatisk og ny gennemsnitsvurdering vises. Du kan kun udfylde én gang.

MA forbeholder sig ret til at slette indlæg, der hænger navngivne personer ud.

VN:F [1.9.10_1130]
Hvor stort var dit udbytte af de individuelle samtaler hos din anden aktør?
Hvor godt et kendskab havde din anden aktør til det akademiske arbejdsmarked?
Hvor stor en hjælp var din anden aktør til sparring og vejledning om tilrettelæggelsen af din aktivering?
Hvor god var din anden aktør til at formidle virksomhedskontakter?
I hvor høj grad mener du, din anden aktør har bragt dig nærmere et ordinært job?
Samlet vurdering af denne anden aktør til dato: 1.4 / 5
(15 vurderinger)
4 kommentarer. MA opfordrer til god tone i alle kommentarer
 1. Søren siger:

  Jeg kan kun tilslutte mig Jacobs oplevelse med AS3 Nordjylland. Alle møder jeg har været til med AS3 er spild af tid og penge til bussen. Sagsbehandling er rutinepræget, arrogant, elitær og nedladende. Afgørelser af eksempelvis ansøgninger om støtte til korte uddannelser afvises på baggrund af en tilfældig sagsbehandlers skønsmæssige vurdering, Klagesager behandles med hovmod og nedværdigende bemærkninger – og kun på skrift. Ingen tager telefonen og ringer til ansøgere, men jorder inititiver i en bunke elitært papirarbejde. Sagsbehandlernes referater af indholdet af afholdte samtaler opfylder kun AS3 forpligtigelser til at oplyse om ordninger for aktivering, løntilskudsordninger osv. Ingen rådgivning af værdi. Ren rutine -tag et nummer og vent i køen. Jobcentrets penge til AS3 er givet meget dårlig ud. Jeg kunne få bedre rådgivning af klovnen hos McDonalds. Jeg blev bedt om at ændre mit cv, så det ikke fremgik, at jeg de sidste fire år har forsøgt at starte en iværksættervirksomhed. Ifølge AS3 sender det et forkert signal i jobsøgningen, da arbejdsgivere tror, at man straks siger op, hvis der er opgaver i egen virksomhed. Sikke noget sludder. Jeg er også blevet fortalt, at jeg skal være mere ydmyg. Det er jo helt hen i vejret. Man får da ikke job ved at se ned i jorden og skrabe med fødderne. Jeg håber Ålborg Kommune afbryder samarbejdet med AS3 Employment. De er simpelthen ikke den løn værd, som de får. De burde alle fyres og prøve at sidde på min side af bordet.

 2. Jakob siger:

  Min oplevelse med AS3 Employment i Nordjylland kan bedst sammenlignes med en tur på McDonalds. Man går derind for at få stillet et akut behov, men forlader etablisementet med en mærkelig fornemmelse i maven. Det startede egentligt med, at AS3 denne vinter mente at det var bedst, at jeg fik rådgivning i Brønderslev (!), selv om jeg er bosiddende i Aalborg kommune(!) Efter en lang tur derop igennem et dybfrossent og snehærget Vendsyssel fandt de gode folk så ud af, at det nok alligevel var bedst, at jeg fik hjælp og vejledning i Aalborg, men så fik jeg da set Brønderslev city for første gang. I foråret 2014 startede jeg så op hos Aalborg afdelingen, men skulle man have fået den opfattelse, at det ville betyde et kvalitetsløft, kan man godt tro om igen. Der var ganske vist gratis kaffe, men det skal så holdes op imod et kursusforløb, der i mål, mening og midler til at få os ledige tilbage på arbejdsmarkedet, havde nogenlunde samme præcision som et irakisk Scud-missil. Løntilskud og praktikforløb vidste de ikke meget om og så vidt jeg kan se, gik meget af undervisernes tid med ringe til tilfældige virksomheder (hvis det da ikke drejede sig om private opkald til børn og familiemedlemmer) Hvad den ene underviser havde anbefalet een til at rette i sit CV, blev ved næste møde afvist af en anden underviser og så kunne man begynde forfra. Tilsæt dertil uddrag af undervisernes egne livshistorier om hypokonderiske venner, stress og grådlabilitet samt håbløst gammeldags it- og kommunikationssystem og diverse husmandsfilosofiske travere a la “Carpe Diem” med mere, så har man den menu, som AS3 serverede for mig. Til alt held fik jeg så arbejde før sommerferien, men det skal kraftigt pointeres (AS3 vil sikkert mene, at det er deres fortjeneste), at det bestemt ikke var et resultat af ovenstående kursusforløb. Jeg håber og beder til at de kommende reformer af arbejds- og beskæftigelsesområdet vil føre til en lukning af dette foretagende.

 3. Emma siger:

  Venlig, men meget inkompetent rådgivning. Fx har det taget over 1,5 måned for AS3 at finde ud af, hvordan de skal administrere at jeg er i job med løntilskud.

 4. Troels siger:

  Fascinerende der allerede er givet ratings inden AS3 Employment starter deres aktiviteter i nordjylland. 🙂

  Vi ses!

HAR DU LYST TIL AT VIDENDELE? MA opfordrer til god tone i alle kommentarer

Skriv gerne bynavn i kommentarfeltet på den anden aktør, du ønsker at vurdere.
Har du været på jobsøgningskursus hos anden aktør, kan du også kommentere det her.