Print

Hovedstaden

>> Se Job Visions hjemmeside

Du kan bedømme din anden aktør på fem parametre, og du kan supplere med skriftlige kommentarer.

Det er din egen subjektive vurdering, som kan være positiv eller negativ. Meningen er at videndele og dermed være en hjælp fra medlem til medlem.

MA anbefaler ikke den ene eller anden aktør, men vi rådgiver ud fra vores aktuelle viden, og vi kan gå ind i sager, hvor medlemmerne aktivt beder om vores hjælp, eller hvor vi kan se nytten af at gå i dialog med anden aktør. Vi kalder det medlemmets advokat.

»» MA’s undersøgelse af anden aktør (2011)
»» Se enkeltresultater på anden aktører (Syddanmark og Nordjylland ikke medtaget)


Din vurdering kan kun gemmes, hvis alle fem spørgsmål er udfyldt. Når du har udfyldt det sidste, gemmes automatisk og ny gennemsnitsvurdering vises. Du kan kun udfylde én gang.

MA forbeholder sig ret til at slette indlæg, der hænger navngivne personer ud.

VN:F [1.9.10_1130]
Hvor stort var dit udbytte af de individuelle samtaler hos din anden aktør?
Hvor godt et kendskab havde din anden aktør til det akademiske arbejdsmarked?
Hvor stor en hjælp var din anden aktør til sparring og vejledning om tilrettelæggelsen af din aktivering?
Hvor god var din anden aktør til at formidle virksomhedskontakter?
I hvor høj grad mener du, din anden aktør har bragt dig nærmere et ordinært job?
Samlet vurdering af denne anden aktør til dato: 1.4 / 5
(55 vurderinger)
12 kommentarer. MA opfordrer til god tone i alle kommentarer
 1. sacha siger:

  Hej,

  Jeg og en medstuderende fra Roskilde Universitet er gang med at undersøge løntilskudsordningen i København. Vi har særlig fokus på anden aktører og Københavns Kommunes brug af disse. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med personer, som har været i et aktiveringsforløb hos en anden aktør, men som ikke haft en tilfredsstillende oplevelse. Det er dog vigtigt, at du er fra Københavns Kommune.

  Min mail er: sacha@ruc.dk

  Håber meget at høre fra en eller flere personer.

 2. Anna siger:

  Et møde jeg var til hos Job Vision, Titangade, foregik således:

  Jobkonsulenten indleder med at belære mig om, hvor dårlige humanister er til at søge job:
  Humanister søger ikke job i det private erhvervsliv, humanister søger ikke andet end drømmejobs, humanister aner ikke hvordan arbejdsmarkedet fungerer etc.
  Bagefter spørger han til min jobsøgning.
  Han er overrasket over, at jeg ikke lever op til den stereotype han lige har ridset op.
  Han beder mig derefter forklare, hvad min uddannelse går ud på og hvordan min branche fungerer.
  Han ønsker mig held og lykke med jobsøgningen.
  Og så er mødet slut.

  Der er angiveligt folk fra forskellige brancher ansat i firmaet, men jeg har kun mødt tidligere sælgere og HR-folk.

  Jeg deltog i et jobsøgningskursus, der bestod i, at man sad med sin computer i et klasselokale og søgte job.
  Der var også noget undervisning som bestod af poppsykologi og cirkeldiagrammer på powerpoints.
  Jeg lærte, at det er vigtigt at gøre et godt førstehåndsindtryk og at man skal være pro-aktiv. Derudover er det et faktum, at humanister generelt er dårlige til at søge job.

  På førstedagen af kurset blev vi belært om, at vi ikke måtte benytte p-pladserne udenfor bygningen, da disse var forbeholdt Job Visions kunder. Det vil sige de arbejdsgivere de servicerer som vikar/rekrutteringsbureau.
  Ironisk nok var der ingen af de fremmødte kursusdeltagere, der havde bil.

 3. Jonas KG siger:

  Nu er det heldigvis snart et halvt år siden jeg fik arbejde, juhuu, men vil da alligevel gerne give mit besyv med.
  Succeskriterierne for et ophold hos anden aktør kan være todelt.
  1) Man regner med intens sparring og en masse kontakt
  2) Man håber bare de i det mindste vil lade en være i fred.
  Jeg må inrømme at efter at have talt med et par af deres konsulenter så var det klart succeskriterie 2 jeg satsede på, og her vil jeg trods alt sige, at de i det store hele lod mig passe mig selv. Det kan man selvfølgelig blive harm over, da skattekroner går til…..ja ingenting, men det var for mig personligt bedre end at skulle hoppe og danse og lave nedværdigende øvelser, som flere af mine venner er blevet udsat for andre steder.

  De få gange jeg faktisk havde kontakt med konsulenterne oplevede jeg dem som grænseoverskridende og nedladende.

  Eks.1 Min kontaktperson (lad os kalde ham T) havde mig til møde og spurgte hvad jeg gerne ville. Jamen jeg havde nogle forskningsansøgninger. Så rystede han på hovedet, nej nej. Jeg skulle ikke arbejde med forskning, jeg skulle ud i en konsulentstilling i det private. Herefter sendte han mig en række løntilskudsforslag som var indenfor markedsføring og HR, men altså jeg var sociolog og ikke fra CBS/Niels Brock, så jeg havde jo ingen forudsætninger for disse job. T havde dog selv gået marketing vejen, og det mente han var det bedste for mig. Han tog ingenlunde udgangspunkt i min profil, og han kiggede bare på mig med et dybt blik fyldt med misbilligelse, hvis ikke man makkede ret.

  En anden konsulent P var jeg så dum at spørge til ordlyden i min ansøgning. Herefter kiggede han intenst på mig og spurgte “Hvorfor undersælger du dig selv?” Jeg var ærlig talt paf, og framstammede “jeg oplever altså ikke at jeg undersælger mig selv”, herefter foreslog P at jeg nærmest skulle lyve i ansøgningen. Ja god morgen, hvis jeg var kommet til samtale havde det været som taget ud af “Klovn”.

  Heldigvis kom jeg på et 6 ugers kursus, det var en ren lise, en halv time efter jeg havde været til eksamen, ringede T fra jobvision, men nu kunne jeg heldigvis fortælle ham, at jeg mens jeg var på kursus havde fået arbejde. Goodbye T!!

  Summa Summarum deres tvungne kursus var deprimerende. De havde de samme fem kursur der kørte hver uge, indholdet var til at lukke op og sk*de i. Men de sagde ikke noget til at jeg spillede tetris og kom og gik to timer for sent/tidligt, tak for det trods alt.

 4. Palle Schiellerup siger:

  Alecto, JobVision……..Hovedstaden.

  Alt i alt én stor pengemaskine. Konsulenter ikke uddannede til at tackle og rådgive de ledige. Jeg fik at vide, at man ikke kunne hjælpe en akademiker og at jeg var for gammel – hva’be’har. Senest har Alecto, efter afmelding fra undertegnede, sendt mig e-mails om at jeg skal kontakte dem. Nej jeg skal ikke. De er så ansvarsløse og synes ikke at have styr på noget som helst.

  Venlig hilsen
  Der Alte 😉

 5. Stine siger:

  For mig har mødet med konsulenterne i Jobvision Kbh. været overvejende positivt. De har godt kendskab til det private arbejdsmarked og kan komme med gode råd til hvordan en arbejdsgiver eller HR person tænker. I forhold til for 10 år siden da jeg første gang var hos en 2. aktør er de langt bedre uddannede indenfor HR, coaching osv. Der er nok lige lovlig meget “salg” og overflade over det og mindre substans i workshops og vejledning. Mit udbytte af det 4 ugers kursus var fine input til at få et opdateret CV, men eller ikke meget andet. Jeg syntes tonen var fin og konstruktiv, men niveauet ret lavt. Men der sad også folk med helt forskellige baggrunde fra cykelsmed og falckreder til ingeniører og kreative iværksættere. Om det har bragt mig nærmere et job? Næppe…

 6. Jesper siger:

  For mig har min kontakt med JobVision (København) udelukkende været en mere eller mindre irriterende forhindring for min jobsøgning. Jeg har ikke fået et mikrogram af information, der var relevant for mig- og derudover finder jeg tonen i hele systemet nedværdigende. De enkelte medarbejdere mener det helt sikkert godt, men for mig har det bare været totalt meningsløst.

 7. Eva siger:

  Jeg har oplevet mødet med JobVision som utrolig deprimerende og umotiverende. Min personlige konsulent viste sig heldigvis at være et rigtigt menneske med forståelse for min situation, men egentlig sparring oplevede jeg aldrig. De afholdte workshops var på utrolig lavt niveau, og jeg følte nærmest at jeg blev dummere mens jeg deltog i dem. Jeg har absolut intet fået ud af mit forløb derinde, og hverken til ansøgninger, cv, jobsamtaler eller lignende har jeg kunnet trække på råd fra workshop-ledere, konsulenter eller “jobsøgningskurser”. Jeg følte faktisk jeg kom længere væk fra jobmarkedet mens jeg var hos JobVision. Dog vil jeg nævne at konsulenterne er venlige og imødekommende.

 8. Jobsøger A siger:

  Ikke styr på aftaler.
  Jeg har flere gange oplevet at troppe op til et møde hos Jobvision som pludselig mente, at de ikke havde en aftale med mig. Jeg blev derfor anklaget for ikke at have styr på min kalender. Heldigvis medbragte jeg altid indkaldelsesbrevene og kunne derfor bevise, at jeg talte sandt. Jeg blev sendt hjem igen med besked om, at jeg ville blive indkaldt til et møde en anden dag i stedet for.

  Manglende branchekendskab.
  Hvert møde med en jobkonsulent startede med udsagnet: “Jeg kender ikke noget til din branche”, hvorefter jeg så måtte forklare hvad min uddannelse og min hidtidige karriere har indeholdt.
  Jeg er udelukkende blevet rådgivet af konsulenter, der havde sælger- eller HR-baggrund. Derfor har flere af de råd jeg har fået også været direkte forkerte i forhold til, hvordan virkeligheden er i min branche.

  Fordomme om akademikere.
  Ved et møde gik konsulenten i gang med at holde et langt foredrag for mig om, hvor dårlige akademikere er til at søge job. Da jeg spurgte om han ville læse min seneste ansøgning og give feedback på den, sagde han, at det ikke var nødvendigt. Det var således vigtigere at fortælle mig, hvor ringe han mente akademikere er til at søge job end at give mig konkret feedback.

  Underskriv jobplan uden at læse den.
  Til et møde, hvor vi skulle lægge en jobplan slog konsulenten op på en side i en jobplan, der allerede var udformet og sagde, at jeg skulle skrive under. Konsulenten havde lavet en jobplan i forvejen og havde hverken udleveret den til mig på forhånd eller fortalt mig, hvad der stod i den.
  Jeg bad om at få lov til at læse planen igennem og få forklaret præcis, hvad den gik ud på, så jeg vidste hvad jeg skrev under på.

  Kurser.
  Jobvisions workshops og kurser består af gentagelser de samme udsagn igen og igen. Gennemgang af CV, forklaring af regler og udsagn om, at man skal være proaktiv kan være godt, men bare ikke igen og igen.
  Deres jobsøgningskursus havde karakter af ren opbevaring. Vi sad ved hver vores computer dagen lang. Der var mulighed for valgfrie workshops om ovennævnte emner – igen og igen.

 9. Ole Bennetzen siger:

  Jobvision er en ren pengemaskine, men for mig er det værste at den fungerer for Kristelig fagforening uden at dette oplyses. Jobdk er det samme. Jeg har i de næsten 30 år, jeg var på det ufaglærte arbejdsmarked brugt både tid og strejkedage på at bekæmpe de gule.
  Når CV og ansøgning er på plads, er der ikke mere at komme efter, ud over, som en anden nævner, en enorm individualisering af arbejdsløshedsproblemet. Hvordan kommer jeg øverst i bunken? Hvis jeg ikke ligger der, hvad er der så galt i min måde at søge på. Der er naturligvis ikke tale om objektive faktorer som alder eller sen uddannelse.
  Personligt blev jeg rådet til at lægge noget rationalitet til side, for i højere grad at komme i kontakt med mine følelser. Arbejdsgiveren ansætter i dag den hele person, må vi huske. Desuden er vi allesammen unikke.
  Man kan undgå at høre alt dette vrøvl ved at sætte sig ud på gangen. Så kan man gøre lige hvad man vil. Personligt var jeg i de fire uger ret aktiv på et par debatforaer på nettet.
  Noget andet er, at jeg heller ikke ville vide, hvad jeg skulle fylde fire eller seks uger ud med. Selve konceptet er simpelthen meningsløst. Derudover er det enormt resourcekrævende. Det eneste formål er at presse folk til at tage støttet arbejde. Tre dage hver sjete måned kunne måske give mening, blandt andet fordi det kunne samle op på sociale problemer folk var på vej ud i. Men det ville kræve ansættelsse af ganske andre personalegrupper.

 10. Peter Petersen siger:

  Det værste ved Jobvision er, at de er så nedladende overfor de folk, som kommer her. Det er de ikke, fordi de er dårlige mennesker, men fordi at de er så gode til at spille rollen som “lærere”. De uddeler altså meget gerne gode råd om f.eks. “mindful jobsøgning” eller beder en af de tilstedeværende om at læse op af et citat af Nelson Mandela alt sammen med det udtalte formål at sætte gang i en “indre rejse” hos os arbejdsløse. Det har den virkning, at mange her begynder at udvikle en form for “arbejdsløshedsidentitet” karakterteriseret af stor grundliggende tvivl om egne evner i forhold til det at søge et job. Det udløser endnu mere hjælp fra de velmenende “læreres” side. Den såkaldte vejledning, som finder sted her, har altså en alvorlig bivirkning. Det afmonterer de arbejdsløses tro på egne evner og virker altså stik imod hensigten.

 11. B.J.Nielsen siger:

  Med min uddannelsesbaggrund mente Glostrup Kommune, “at det var et lovkrav” at jeg øjeblikkelig kom i kompetente hænder hos en anden aktør – dvs. JobVision..

  Jeg er snart 60, og kan godt se, at en del af mine unge kolleger uden erhvervserfaring kan bruge disse kurser. Jeg har af den grund bestræbt mig på at forholde mig aktivt medvirkende og positivt, når jeg har været indkaldt til møder, hvor man bare blander folk i en stor pærevælling og præsenterer dem for samme standardprogram og standardløsninger.

  Men min personlige vurdering af JobVision, København, Titangade er negativ på alle punkter. Det er simpelthen en pølsefabrik.

  Jeg sendte efter en tidsbegrænset samtale med min “personlige kontaktperson” og på hans anbefaling en skriftlig ansøgning om et kursus i korrekturlæsning, som kunne forbedre mine formelle kompetencer i forhold til de stillinger, jeg søger.

  Men han gav mig ikke noget håb.

  Det viste sig da også, at sagbehandlingen foregik ved at ansøgningen røg direkte til pølsefabrikkens advokat, som sagsbehandlede kursusansøgningen uden så meget som en indstilling fra min personlige kontaktperson.

  Svaret var selvfølgelig – smukt juridisk begrundet – negativt.

 12. Nete siger:

  København, Titangade

HAR DU LYST TIL AT VIDENDELE? MA opfordrer til god tone i alle kommentarer

Skriv gerne bynavn i kommentarfeltet på den anden aktør, du ønsker at vurdere.
Har du været på jobsøgningskursus hos anden aktør, kan du også kommentere det her.