Print

Midtjylland

>> Se Job Visions hjemmeside

Du kan bedømme din anden aktør på fem parametre, og du kan supplere med skriftlige kommentarer.

Det er din egen subjektive vurdering, som kan være positiv eller negativ. Meningen er at videndele og dermed være en hjælp fra medlem til medlem.

MA anbefaler ikke den ene eller anden aktør, men vi rådgiver ud fra vores aktuelle viden, og vi kan gå ind i sager, hvor medlemmerne aktivt beder om vores hjælp, eller hvor vi kan se nytten af at gå i dialog med anden aktør. Vi kalder det medlemmets advokat.

»» MA’s undersøgelse af anden aktør (2011)
»» Se enkeltresultater på anden aktører (Syddanmark og Nordjylland ikke medtaget)


Din vurdering kan kun gemmes, hvis alle fem spørgsmål er udfyldt. Når du har udfyldt det sidste, gemmes automatisk og ny gennemsnitsvurdering vises. Du kan kun udfylde én gang.

MA forbeholder sig ret til at slette indlæg, der hænger navngivne personer ud.

VN:F [1.9.10_1130]
Hvor stort var dit udbytte af de individuelle samtaler hos din anden aktør?
Hvor godt et kendskab havde din anden aktør til det akademiske arbejdsmarked?
Hvor stor en hjælp var din anden aktør til sparring og vejledning om tilrettelæggelsen af din aktivering?
Hvor god var din anden aktør til at formidle virksomhedskontakter?
I hvor høj grad mener du, din anden aktør har bragt dig nærmere et ordinært job?
Samlet vurdering af denne anden aktør til dato: 1.8 / 5
(27 vurderinger)
3 kommentarer. MA opfordrer til god tone i alle kommentarer
 1. Anette siger:

  Herning. Flink og god forståelse. Gode samtaler og støtte, der fik mig til at tænke videre. Desværre måtte jeg ikke være hos jobvision, da det var en anden udbyder der havde vundet udliciteringen.

 2. Carsten Fogh Nielsen siger:

  ”RIS OG ROS I ØVRIGT”

  Fra den 7. november til den 3. december 2011 deltog jeg i JobNu, et jobsøgningskursus for arbejdsløse med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, der blev gennemført af HR-rådgivningsfirmaet JobVision A/S.

  Nedenstående er en lettere revideret gengivelse af, hvad jeg skrev i feltet ”Ris og ros i øvrigt” i det online spørgeskema, der blev brugt til at evaluere kurset, jeg deltog i. Jeg har tilføjet et par af mine kommentarer fra resten af spørgeskemaet, rettet et par stavefejl og uddybet med et par anekdoter fra kurset, men ellers er teksten i det store og hele uændret.

  Mit aktiveringsforløb hos Jobvision er uden sammenligning det mest absurde, meningsløse og irrelevante kursusforløb, jeg nogensinde har deltaget i. Undervejs i forløbet greb jeg mig selv i at overveje, om jeg måske uafvidende var blevet del af en kunstnerisk happening, hvis formål var at udstille absurditeten i det danske aktiveringssystem. Denne tanke droppede jeg dog igen, da jobkonsulenterne i så fald måtte være drevne “method actors” på linje med Al Pacino og Robert de Niro, der levede sig så meget ind i deres roller, at de aldrig var ”ude af karakter”.

  På plussiden skal nævnes, at konsulenterne (med enkelte markante undtagelser) var flinke, at kaffen var gratis og at arbejdspresset var moderat grænsende til det ikke-eksisterende. Dette vægter imidlertid ikke stort i den samlede vurdering, da udbyttet af kurset for mit eget vedkommende ikke blot var nul, men negativt. Kurset tog således tid fra en lang række jobfremmende aktiviteter, som jeg havde gang i forud for kursusstart, og som jeg måtte afbryde og udskyde pga. kurset.

  Hvad angår kursets organisering og indhold, så virkede det som om konsulenterne på Jobvision ikke talte sammen. Der var således så godt som ingen koordinering af kursets første og sidste halvdel. Pointer vi allerede havde hørt blev gentaget; der var uklarhed over, hvad vi havde gennemgået, og konsulenterne syntes generelt at mangle overblik over, hvad deres kollegaer gik rundt og fortalte os.

  Første halvdel af kurset var ganske velorganiseret, men kunne med fordel skæres ned til den halve tid. Sidste del af kurset var generelt noget rod og virkede som var det organiseret af en senildement, der ikke kunne eller ville tale med sine kollegaer. Udover den almindelige forvirring varede det således tre dage, inden vi overhovedet fik en oversigt over de sidste to ugers aktiviteter. Og det skete først efter at vi kursister havde rykket konsulenterne for at få at vide, hvad der skulle ske de næste par dage.

  Første udgave af denne oversigt viste sig desværre at have lige så lidt med virkeligheden at gøre, som Hitlers plan for forsvaret af Berlin i 1945 havde med Tysklands faktiske militære styrke på daværende tidspunkt. I andet (eller måske tredje?) forsøg lykkedes det dog at få en nogenlunde præcis plan listet ud af konsulenterne.

  Som kronen på værket viste det sig så, at samtlige Jobvisions konsulenter ville være “ude af huset” de to sidste kursusdage, hvilket i realiteten betød, at kurset sluttede to dage før tid. Dette var et af kursets absolutte højdepunkter, og var måske (rent symbolsk) den bedste måde at afslutte hele forløbet på.

  Hvad angår konsulenternes oplæg så bestod de mestendels af 1) selvfølgeligheder og trivialiteter, 2) højtravende spekulationer uden hold i kursusdeltagernes virkelighed og 3) meget specifikke og lavpraktiske råd, der umiddelbart forekom plausible, men som ved nærmere eftertanke viste sig at være urealistiske, decideret sære og baseret på anekdotisk evidens frem for konkrete empiriske studier. Her er i tilfældig rækkefølge nogle af de indsigter og gode råd, som jeg blev præsenteret for på kurset:

  • Man skal aldrig spise småkager til en jobsamtale! Der er fare for ”krummesprøjt”; ens mund risikerer at blive udtørret, og har man munden fuld af kage kan man ikke svare, hvis man bliver stillet et spørgsmål.
  • Som eksempel på, hvordan man kan ”netværke” nævnte en konsulent, at man jo f.eks. kan gå op til hundeluftere, man møder på gaden og begynde at tale med dem om deres hund. Og så har man en kontakt med en person, som måske har brug for, eller kender nogen der har brug for, en arkitekt/filosof/grafisk designer, arkæolog i sin virksomhed
  • Kurset inkluderede en introduktion til netværkssitet ”LinkedIn”. Konsulenten var ikke selv specielt meget inde i hvordan LinkedIn virkede, men han havde en powerpoint præsentation, som en tidligere praktikant på Jobvision havde udarbejdet. Den viste han os, og så kunne vi ellers selv prøve os frem. Jeg benyttede lejligheden til at opdatere min egen LinkedIn-profil, som jeg havde haft i to år.
  • Et af kursets væsentligste mål var at få folk ud i enten virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Som hjælp til dette omdelte jobkonsulenterne gnidrede kopier af noget de kaldte ”Den Magiske Mail”. Den Magiske Mail var en mail skrevet af en tidligere deltager på et af JobVisions kurser. Mailen var magisk, fordi de der anvendte den ”fik overraskende god respons fra virksomhederne”. Den oprindelige forfatter havde således fået et løntilskudsjob på universitetet ved hjælp af mailen. Og mange andre der havde brugt Den Magiske Mail havde fået kontakt til en virksomhed, der tilbød dem enten virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob. Ikke overraskende var folk derfor ret spændte på at se, hvad der egentlig stod i ”Den Magiske Mail”. Da vi endelig fik en kopi af mailen udleveret, var konsulenterne dog pludselig en smule mere forbeholdne. Der var f.eks. et par problemer med mailen, som det var vigtigt ikke at gentage. F.eks. var konsulenten ikke begejstret over, at der tre steder i Den Magiske Mail optrådte en smiley. Og så var der et par stavefejl. Og mailen var desuden skrevet til en, som den oprindelige forfatter kendte, og havde derfor en tone, som måske ikke var passende, hvis man skrev til vildt fremmede mennesker i en middelstor dansk virksomhed. Og… Nå, men mailen var i hvert fald Magisk.
  • Det første møde med Jobvisions virksomhedskonsulenter var en smule forvirrende. Jeg troede i udgangspunktet, at en virksomhedskonsulent skulle hjælpe folk med at finde et job, der så vidt muligt svarede til deres kvalifikationer. Det viste sig at være en fejl. Det første vi fik at vide var nemlig, at rengøringshjælp, bartender, skraldemand og pædagogmedhjælper var oplagte og åbenlyse (men, bevares, ikke ideelle) jobmuligheder for folk med en længerevarende universitetsuddannelse bag sig. Som akademiker burde man derfor hurtigst muligt begynde at nedjustere sine kompetencer, så de ikke stiller sig i vejen for, at man kan søge og varetage et sådant job.
  • Virksomhedskonsulenten forklarede også, at det optimale tidspunkt at indsende en jobansøgning er mellem tre og fem dage efter det job man søger er blevet opslået. Hvorfor? Fordi det tager mindst tre dage at researche virksomheden og lave en god ansøgning, og fordi virksomhedens HR-personale løbende læser de indkomne ansøgninger, og efter fem dage allerede har modtaget så mange gode ansøgninger, at de ikke behøver kigge på dem, der bliver indsendt senere. (Da jeg nævnte dette råd over for venner og bekendte, der rent faktisk sidder og ansætter folk, brød de spontant ud i højlydt latter og forklarede, at det altså ikke er sådan tingene foregår ude i den virkelige verden. De fleste læser ikke ansøgninger løbende, men tager dem i et hug, når deadline er overstået. Og selv de steder, hvor man løbende læser de indsendte ansøgninger, indkalder man først folk til samtale når man har modtaget og læst alle rettidigt indsendte ansøgninger.)

  En uventet bonus ved kurset var, at jeg, på grund af det meget moderate arbejdspres, kunne livetweete det meste af kursusforløbet, samt skrive ret indgående om mine oplevelser på Facebook undervejs. Dermed fik en hel del af mine bekendte ikke blot et godt grin, men også et vist indblik i det danske aktiveringssystems uendelige meningsløshed og komplette irrelevans for jobsøgningsprocessen. Og så skaffede det mig omkring 50 nye followers på Twitter. Hvilket alt i alt ikke var så dårligt, men næppe var den slags udbytte, som kurset var beregnet på at sikre.

  Min opsamlende konklusion: Kurset var meningsløst, absurd tidspilde, som burde afskaffes hurtigst muligt. Alternativt burde samtlige konsulenter fyres, tvinges til selv at tilbringe fire uger på præcis det samme kursusforløb jeg gennemgik, og derefter genansættes med det ene formål at gentænke og omstrukturere kurset helt fra grunden af. Det eneste positive jeg kan sige om forløbet (ud over den gratis kaffe) var, at det sikrede en masse mennesker (mine Facebook bekendte og followers på Twitter) et billigt grin, og at det gav mig mulighed for at skrive den mest negative evaluering, jeg til dato har udformet.

  Carsten Fogh Nielsen
  PhD i filosofi
  Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, AU

 3. kirstine D. Larsen siger:

  Århus.

HAR DU LYST TIL AT VIDENDELE? MA opfordrer til god tone i alle kommentarer

Skriv gerne bynavn i kommentarfeltet på den anden aktør, du ønsker at vurdere.
Har du været på jobsøgningskursus hos anden aktør, kan du også kommentere det her.